نوشته هایم برای تو

(تمام شهر خوابیده من ازفکرتوبیدارم...)(همه می گن لطافت بارون اما من می گم عشق بازیه اسمون)

تهش دوست دارم...گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

امشب ...

من و تاریکی شب و سیگارهایم حرف هایی داریم

حرف هایی که نمی گذاری به تو بگویم را

به دود سیگارم می گویم

سیگارم دیگر نم یگوید نق نزن!!

می سوزد پا به پای من!!

حواست نیست که من چقدر به آغوشت محتاجم

تو می خندی و من می سوزم امشب

امشب واقعه ای دیگر از من در راه است

امشب فرشته ای دیگر در کام است

فردا شاید من دیگر همان فرشته نباشم

باز هم خودم را خواهم کشت

تکه تکه خواهم کرد

این قلب نباید نفس بکشد

بارها نوشتم...خط زدم..پاک کردم..مچاله کردم

اما نشد ...!!

آن گونه که می خواستم بنویسم نشد

کلمات در ذهنم می چرخد

نمی توانم انسجامی دهم به این خط خطی هایم

تا بتوانم حرف دلم را برایت بنویسم

می ترسم بنویسم و به دلت حرفم بماند

نمی دانم ...

حرفهای نزده همیشه بغض می شود

بغضی که سر هیچ کس نمی توانم خالی اش کنم

نمی دانم ...

شاید دلتنگی مسخره ای است

از خودم لجم می گیرد

که میگویم دلم برایت تنگ است و جوابی نمی دهی

از خودم لجم می گیرد

که جواب دوستت دارم هایم تنها می شود "منم"

از خودم لجم می گیرد

که آن قدر که من مشتاق شنیدن صدایت هستم تو نیستی

از خودم لجم می گیرد

که هنوز هم " تو" می شود "شما"

از خودم لجم می گیرد

که سهم خواب هایی که نیستی "کابوس" می شود

از خودم لجم می گیرد

که هر شب به خودم قول می دهم

تا فردا تو نگویی "صبح بخیر"

برایت ننویسم "صبح بخیر"

اما صبح نشده با چشمان خواب آلود

انگشتانم تند تند می نویسد "سلام...صبح بخیر"

و ارسال می شود

از خودم لجم می گیرد

که احمقانه زل می زنم به گوشی شاید امروز تو زنگ زدی

از خودم لجم می گیرد

که هنوزهم یاد نگرفته ام کمی "مرد" باشم

+ تهش دوست دارم

+

+من چقدر بچه گانه بهانه می گیرم که در آغوشم بگیری و تنت را حس کنم +

+و تو چقدر مردانه حرفهایم را نق زدن می دانی و مرا طرد میکنی+

 


برچسب‌ها: حرف دل
[ دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 8:42 ] [ مها ] [ ]